Đoàn khoa Công nghệ thông tin
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Đại Dương Bí thư 0916209633 namkycon2000@gmail.com
Nguyễn Điền Luân Phó bí thư 0969395131 Luanmyth97@gmail.com 
Ngô Tấn Phát UVBCH 01647259935 cophat2801@gmail.com
Châu Diệp Tài UVBCH 01223858841  
Lê Phan Thanh Tùng UVBCH 0948913132 kevinon159@gmail.com

 

Địa chỉ:  28 - 30 Ngô Quyền - Phường 6 - Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh

Từ khóa:
Top