Đoàn khoa Điều dưỡng
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Điều dưỡng

Đỗ Minh Trực Bí Thư 01687213755 Minhtruc1708@gmail.com
Vũ Thị Phựơng Phó bí thư 0962621645 rubixuxu11011312@gmail.com
Lương Sương Phẻ UVBCH 0932620551 luongsuong599@gmail.com
Huỳnh Hồng Hải UVBCH 01208729979 haihonghuynh@gmail.com
Trần Ngọc Bảo Trân UVBCH 01658110023 ngocbao01658110023@gmail.com
Hồ Gia Bảo BTV 0968285708 hogiabao24@gmail.com
Nguyễn Thị Cẩm Tiên UVBCH 01657806713 pekcuuiuhoangtu@yahoo.com
Nguyễn Thị Thắm UVBCH 0967835553 lenguyenddd@gmail.com
Phan Huỳnh Tố Ngân UVBCH 0972784208 tongan0901996@gmail.com

 

Địa chỉ: 120 Hòa Bình - Phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh

Từ khóa:
Top