Đoàn khoa Du lịch
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Du lịch 

Lê Văn Cúp Bí Thư 01225723392 cuplv@HIU.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Thanh Hà Phó Bí Thư 0902570909 thanhthanhha1303@gmail.com
Lê Vũ Xuân Hà UVBTV 0949749756  
Lê Hà Tiểu Anh UVBCH 0937045115 lehatieuanh@gmail.com
Nguyễn Quốc Huy UVBCH 0978910727  
Trần Văn Tuấn UVBCH 01676787263 vttran46@gmail.com
Trần Thanh Huy UVBCH 0984547370 thanhhuytranyip@gmail.com
Nguyễn Tấn Phát UVBCH 01276729799  
Trần Nguyễn Thảo Ly UVBCH 0967074980 trannguyenthaoly1805@gmail.com

 

Địa chỉ: số 3 Hoàng Việt - Phường 4 - Quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

Từ khóa:
Top