Đoàn khoa Tiếng nước ngoài
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Tiếng nước ngoài

Võ Ánh Quỳnh Phương Bí thư 0903148245 saraquynh2428@gmail.com
Hồ Thị Vi Linh Phó bí thư 01633770128 sunnyzink2509@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Tuyền UV BTV 01679577998 thanhtuyen2801@gmail.com
Nguyễn Tùng UV BTV 01212131216 willitung0@gmail.com
Phạm Công Huy Hoàng UV BTV 01222566235 huyhoang111295@gmail.com
Phạm Thái Bảo UV BCH 01226922373 dh14.nb1@gmail.com
Dương Huỳnh Ngọc UV BCH 0987481870 duonghuynhngoc94@gmail.com
Huỳnh Như Phương Uyên UV BCH 01227656038 hnphuonguyen95@gmail.com
Dương Võ Ngân Thảo UV BCH 0986764795 handaehee96@gmail.com
Nguyễn Thị Thanh Thư  UV BCH 01289906269 thanhthu27051996@gmail.com
Lê Thị Hạ Trinh UV BCH 01626761963  

 

 

Địa chỉ:  28 - 30 Ngô Quyền - Phường 6 - Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh

Từ khóa:
Top