Đoàn khoa Xã hội - Nhân văn
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Xã hội - Nhân văn

Trần Lê Thanh Liêm Bí Thư 01292515161 thanhliem217195@gmail.com
Trần Đức Thịnh Phó Bí Thư 01638677868 ducthinhtran.9a3@gmail.com
Nguyễn Thông UVBCH 01635835658 thongnguyenthong123@gmail.com
Lê Quốc Toàn UVBCH 0684686968 lqt0403@gmail.com
Trang Thùy Ái Nhi UVBCH 0919854485 sunshine41012@gmail.com
Đặng Vũ Thùy Ngân UVBCH 01265272752 n.ngandang@yahoo.com
Nguyễn Thị Lan Anh UVBCH 01227184883 lananh.datvang@gmail.com
Võ Thị Huyền UVBCH 01654471841  
Trần Thị Minh Nhi UVBCH 0988876431 minhnhi511@gmail.com

 

Địa chỉ: 28 - 30 Ngô Quyền - Phường 6 - Quận 5 - Tp Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử: 

https://www.facebook.com/Trang-th%C3%B4ng-tin-%C4%90o%C3%A0n-H%E1%BB%99i-khoa-X%C3%A3-H%E1%BB%99i-Nh%C3%A2n-V%C4%83n-1489186028049153/?fref=ts

Từ khóa:
Top