Đoàn khoa Xây dựng
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp Đoàn khoa Xây dựng

Nguyễn Thành Trung Bí thư  01217650037 nguyenthanhtrung7035@gmail.com
Nguyễn Như Đức Phó Bí Thư 0944461997 killdortor@gmail.com  
Nguyễn Văn Thôi Ủy Viên BCH 01863785080 thoinguyen0104@gmail.com
Nguyễn Linh Thụy Ân Ùy Viên BCH 0909452081 nlthuyan1110@gmail.com
Đỗ Thị Thu Trâm Ủy Viên BCH 01228930704 naratran1027@gmail.com

 

Địa chỉ: 512/22A Thống Nhất - Phường 16 - Quận Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử: https://www.facebook.com/Khoa-X%C3%A2y-D%E1%BB%B1ng-%C4%90%E1%BA%A1i-H%E1%BB%8Dc-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-H%E1%BB%93ng-B%C3%A0ng-514038068787678/?fref=ts

 

Từ khóa:
Top