Đoàn khoa Xét nghiệm Y học
04/08/2016

Danh sách Ban Chấp hành Đoàn khoa Xét nghiệm Y học

Phùng Vạn An Bí Thư 0982837072 phungvanan52@yahoo.com
Phạm Minh Đức Phó Bí Thư 0964800801 Phamduc95@gmail.com
Phạm Thị Minh Thùy UVBTV ptmthuy100@gmail.com
Mai Lâm Tấn Huy UVBCH 0983462285 mailamtanhuy@gmail.com
Phạm Thị Kim Thy UVBCH 01657487838 kimthy225@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Nhung UVBCH 01204112294 nguyen.t.hongnhung207@gmail.com
Nguyễn Hoàng Khang UVBCH 0978517422 hoangkhang
Mai Nhật Trí UVBCH 01648807052 Nhattrivnn@gmail.com
Lê Thị Ngọc Hương UVBCH 01635632141 ngochuong113809@gmail.com

 

Địa chỉ: 120 Hòa Bình - Phường Hòa Thạnh - Quận Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh

Cổng thông tin điện tử: https://www.facebook.com/khoaYHOCHBUI/?fref=ts

Từ khóa:
Top