Giới thiệu Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
06/07/2016

Năm 1997, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhà Trường đã chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xin Thành đoàn cho phép thành lập tổ chức đoàn cơ sở tại Trường vào ngày 28/12/1998.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, đoàn viên toàn Trường trong việc đầu tư tổ chức các phong trào hành động cách mạng, từ đó tạo ra không khí sinh hoạt chính trị trong Trường sôi động hẳn lên, thái độ chính trị của đoàn viên thanh niên có chuyển biến tích cực, đoàn viên thanh niên của Trường đã thiết kế và thực hiện các phong trào hành động cách mạng có tính hiệu quả cao.

Nhiều năm liền Đoàn trường luôn là đơn vị xuất sắc trong khu vực. Đoàn trường đã nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Tỉnh An Giang, Cờ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh …..

Năm 2013 Đoàn trường vinh dự nhận Huân Chương Lao động hạng ba của Chủ tịch Nước với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

 


Đ/c Hoàng Hà - Bí thư Lâm thời giai đoạn (1997 - 1999). Hiện tại là Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ trường ĐH KHXH&NV TP.HCM 

  

 


Đ/c Trịnh Hữu Chung - Bí thư Đoàn trường (giai đoạn 1999 - 2014). 
Hiện tại là Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

  

Đ/c Trần Hải Nguyên - Bí thư Đoàn trường (Giai đoạn 2014 đến tháng 7/2015)

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Thạch - Bí thư Đoàn trường từ 12/2015 đến nay.


Từ khóa:
Top