Thông báo kết quả lớp Tìm hiểu Đoàn Đợt 1,năm học 2018 - 2019
11/11/2018

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỚP TÌM HIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐỢT 1, NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Kết quả tại đây

2. Các cơ sở Đoàn liên hệ văn phòng Đoàn (Lầu 3, cơ sở Điện Biên Phủ), nhận sổ Đoàn mới và giấy chứng nhận "Hoàn thành lớp tìm hiểu Đoàn" (theo số lượng kết quả lớp học). Hướng dẫn cho sinh viên viết theo hướng dẫn đính kèm trong sổ Đoàn, nộp lại về Văn phòng Đoàn trước ngày 15/12/2018. 

3. Đối với các sinh viên có kết quả "Không đạt", vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để nhận lại kinh phí lớp. Sau ngày 30/11/2018, nếu không đến nhận, kinh phí sẽ được nhập vào quỹ vì cộng đồng của Đoàn trường.

4. Đối với các sinh viên "Không nộp bài", vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để phản hồi, hoặc nhận đề và làm bài thu hoạch. Sau ngày 30/11/2018, nếu không có phản hồi, kinh phí sẽ được nhập vào quỹ vì cộng đồng của Đoàn trường. 

5. Ban tổ chức lớp học chúc mừng bạn "Nguyễn Thị Phố" đã có bài viết thu hoạch đạt điểm cao. Bạn vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để nhận phần quà tặng của BTC lớp.

------

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

- Đ/c Nguyễn Thành Trung (0797.650.037) - Chánh văn phòng Đoàn trường

Văn phòng Đoàn - Hội trường: Lầu 3, cơ sở Điện Biên Phủ. 

 

Từ khóa:
Top