Ban Thường vụ Đoàn trường (Nhiệm kỳ 2014 - 2017)
06/07/2016

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG: 

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch  Bí thư Đoàn trường

2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Vi  Phó Bí thư Đoàn trường

3. Đồng chí Lê Quí Trí  Ủy viên Ban Thường vụ

4. Đồng chí Phùng Vạn An  Ủy viên Ban Thường vụ

5. Đồng chí Nguyễn Minh Khải  Ủy viên Ban Thường vụ

6. Đồng chí Đoàn Thị Bích Vân  Ủy viên Ban Thường vụ

7. Đồng chí Đặng Nhân Nghĩa  Ủy viên Ban Thường vụ

ỦY BAN KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG:

1.  Đồng chí Nguyễn Hoàng Vi  Chủ nhiệm

2. Đồng chí Nguyễn Minh Khải  Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Sương Thành viên

VĂN PHÒNG:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Khải Chánh Văn phòng

2. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thy Phó Chánh Văn phòng

3. Đồng chí Đoàn Thị Bích Vân Phó Chánh Văn phòng

4. Đồng chí Võ Thị Ngọc Trinh Phó Chánh Văn phòng


 

Từ khóa:
Top