Chi đoàn XN16DH-XN1 tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn
15/03/2017

Vào ngày 12/3/2017 vừa qua, Chi đoàn XN16DH-XN1 thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường   Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đoàn khoa Xét nghiệm Y học năm học 2016 – 2017, đã tổ chức chương trình về thăm căn cứ địa đạo Củ Chi Nhân ngày kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2017).


Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm là một sức sống của Cho đoàn mình, đây cũng là phong trào sôi nổi trong đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên có môi trường giải trí lành mạnh, thắt chặt thêm tình đoàn kết của đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập tại trường; là môi trường để cán bộ lớp thể hiện năng lực, khả năng tập hợp đoàn viên, thanh niên, kỹ năng tổ chức đoàn thể và hoạt động phong trào. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên.

Tin,ảnh: Chi đoàn XN16DH-XN1


Từ khóa:
Top