Biểu mẫu Đại hội/Hội nghị Đoàn khoa/Viện
21/10/2018

Biểu mẫu dùng trong Đại hội Đoàn khoa/viện, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Các đơn vị lưu ý:

- Trước Đại hội: Hoàn thành đề án nhân sự (Ban chấp hành, Ban Thường Vụ gồm bao nhiêu người); danh sách và phiếu bầu ứng cử BCH, BTV, PBT, BT. Gửi bằng VĂN BẢN về Đoàn trường trước 1 tuần diễn ra Đại hội.

+ Danh sách Bầu Ban chấp hành, ban Thường vụ có số dư ít nhất là 15%. Vd: Dự kiến BCH Đoàn khoa/Viện nhiệm kỳ 2018 - 2020 là 9, thì số lượng ứng cử viên tối thiểu là 11. 

+ Đơn vị nào dự kiến BCH trên 9 người, thì mới tiến hành bầu thường vụ. 

+ Bầu Bí thư và PBT là bầu tín nhiệm.

+ Bầu BTV, PBT, BT diễn ra trong hội nghị BCH lần 1. Không bầu trong Đại hội. Sau khi Bầu BCH xong, BCH ra một phòng riêng, bầu tiếp tục BTV, PBT, BT

- Sau đại hội: Gửi hồ sơ về Đoàn trường sau 7 ngày diễn ra Đại hội. 

* Biểu mẫu Đại hội

Từ khóa:
Top