CUỘC THI THỰC HIỆN VIDEO CLIP HIU TRONG TÔI CHÀO MỪNG 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
10/06/2017
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, Nhà trường thông báo tổ chức Cuộc thi thực hiện video clip "HBU trong tôi". Thời gian nộp video từ ngày phát động cuộc thi đến ngày 20/6.

 

Từ khóa:
Top