Kế hoạch số 15-KH/ĐTN, ngày 09/11/2016 về việc tổ chức Hội thi "Duyên dáng nữ sinh và Tiếng hát Hồng Bàng" năm 2016
24/11/2016

 

 

Đơn đăng ký Tiếng hát Hồng Bàng: PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI HIU IDOL.docx

Đơn đăng ký Duyên dáng nữ sinh: PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI MISS HIU.docx 


Từ khóa:
Top