THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM 2017
11/06/2017

Nhằm bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo độc đáo của sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo khích lệ sinh viên phát huy được tài năng của mình gắn với chuyên ngành đã học trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo. Nay Ban Giám hiệu nhà trường thông báo triển khai tới các cơ sở đào tạo của nhà trường cụ thể như sau:Từ khóa:
Top