Về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” 2016
22/11/2016
Nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp sinh viên vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời khơi dậy những ý tưởng cũng như giúp sinh viên có kế hoạch triển khai ý tưởng đó trong tương lai, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” với thời hạn nộp bài từ 5.12.2016 đến 9.1.2017.

 

Từ khóa:
Top