Sinh viên Võ Phương Đài
06/07/2016

 

Sinh viên Võ Phương Đài là sinh viên 5 Tốt với kết quả học tập 8.35

Khoa Dược - Khóa 2014

Chức vụ hiện tại: Liên Chi hội Phó Khoa Y - Dược

 Thành tích tiêu biểu:

- Giấy khen Đảng ủy trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2014 - 2015, 2015 - 2016.

- Giấy khen Đoàn trường "Có nhiều đóng góp cho chiến dịch Mùa hè xanh" năm 2015.

- Bằng Khen Hội sinh viên Thành phố "Hoàn thành xuất sắc chiến dịch Xuân tình nguyện 2016"

 

Từ khóa:
Top