Thông báo mở lớp tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đợt 1, năm học 2018 - 2019
21/09/2018

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mở lớp "Tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", đợt 1, năm học 2018 - 2019

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

***

Số: 06-TB/ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Mở lớp tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đợt 1, năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/ĐTN ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng về việc tổ chức lớp tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019;

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mở lớp tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đợt 1, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08g00 – 11g30, 14/10/2018 (Chủ nhật)
  2. Địa điểm: Phòng 2.1 (Cơ sở 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh).
  3. Đối tượng: Sinh viên Đại học chính quy đang học tập tại nhà trường, có nguyện vọng trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  4. Trang phục: Áo đồng phục nhà trường, hoặc trang phục lịch sự.
  5. Kinh phí: 25.000đ/sinh viên (bao gồm kinh phí mua thẻ Đoàn, Nghị quyết, sổ Đoàn, huy hiệu Đoàn).

                   Đối với những bài thu hoạch không đạt, Ban tổ chức lớp học sẽ hoàn trả kinh phí.

  6. Ban chấp hành cơ sở Đoàn tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký (theo mẫu), tổng hợp kinh phí tham dự, chuyển về Văn phòng Đoàn trường cho Đ/c Nguyễn Thành Trung (01217.650.037) – Chánh văn phòng Đoàn trường tại cơ sở Điện Biên Phủ hoặc Đ/c Đoàn Thị Bích Vân (0932.600.368) – Phó chánh văn phòng Đoàn trường tại cơ sở Hòa Bình, trước ngày 12/10/2018.
  7. Trong ngày 14/10/2018, Ban chấp hành cơ sở Đoàn cử cán bộ phụ trách điểm danh sinh viên và tổng hợp bài thu hoạch theo danh sách đăng ký.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai nội dung thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu: VP.

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Thành Trung

 

 

Từ khóa:
Top